Najmä programátor

Programovaniu webových aplikácií sa venujem viac ako 6 rokov a mojou snahou je neustále zdokonaľovať a rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti. Momentálne programujem v jazykoch JAVA, PHP, využívam MySQL databázy a rozumiem si s XML, HTML5, CSS a množstvom knižníc a frameworkov.

Tvoríme aplikácie

Som spoluzakladateľ a programátor v spoločnosti Originals, s.r.o., kde sa venujeme tvorbe Facebook aplikácii, programovaniu Android aplikácií a rôznym webovým projektom.